Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 10 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Ειδικότητες, προθεσμία

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας.
03/07/2020 | 13:44

Με 10 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.