Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέες συμβάσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου

Προσόντα, δικαιολογητικά

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ η Περιφέρεια Ηπείρου.
03/07/2020 | 13:35

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ η Περιφέρεια Ηπείρου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, 6,5 μηνών και όχι πέραν τις 30 Νοεμβρίου 2020. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.