Εκπαίδευση

Τριάντα άτομα στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαθέτει τριάντα θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού.
26/07/2020 | 20:49
Τριάντα θέσεις «ανοίγει» το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 
Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού.
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
  • Αίτηση
  • Πτυχίο βασικών σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
  • Πτυχίο ξένης γλώσσας
  • Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
  • Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Βεβαίωση συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα
  • Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: 2.400 ευρώ
Αιτήσεις έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310992242 και [email protected]