Εκπαίδευση

30 θέσεις στις Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης (ΔΩΡΕΆΝ)

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαθέτει τριάντα θέσεις για συμμετοχή στο δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης».
07/08/2020 | 07:15
Τριάντα θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης».
 
Κατευθύνσεις:
  1. Γλωσσικός Γραμματισμός και Λογοτεχνική Εκπαίδευση
  2. Διδασκαλία, Μάθηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
  3. Ψηφιακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM)
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
  • Αίτηση συμμετοχής
  • Εκτενές βιογραφικό (σπουδές, την ερευνητική δραστηριότητα)
  • Επιστημονικές εργασίες
  • Αντίτυπο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
  • Απλή φωτοτυπία του αντιγράφου πτυχίου
  • Απλή φωτοτυπία της αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310995060, 2310995050 και 2310995048