Προγράμματα Εργασίας

Επίδομα 534 ευρώ: Αρχίζει η καταβολή σε 200.000 επαγγελματίες

Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία

Ξεκινά από σήμερα η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού έως 534 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες για τον Μάιο. 

 

Η διαδικασία, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, θα ξεκινήσει σήμερα ή το αργότερο αύριο Παρασκευή.

 

Οι πιστώσεις αφορούν περισσότερους από 200.000 δικαιούχους ελεύθερους επαγγελματίες που θα λάβουν το ποσό για τον Μάιο.

 
 
Προϋπόθεση για την καταβολή είναι οι ωφελούμενοι να ανακοινώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο ότι έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

 
Σημειώνεται ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.