Εκπαίδευση

Σπουδές στο τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διατροφή και Διαιτολογία.
03/07/2020 | 09:14

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διατροφή και Διαιτολογία οργανώνει το Τμήμα 

Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
 
Κατευθύνσεις:
 1. Κλινική Διατροφή
 2. Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός
 3. Αθλητική Διατροφή

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (και σε CD)
 • Πιστοποιητικά τεκμηρίωσης καλής γνώσης Αγγλικών
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις 
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 12 - 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310013444 και [email protected]