Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση προκηρύσσει τρεις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές.
02/07/2020 | 17:45

Τρεις υποτροφίες χορηγεί το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση.

Ύψους €10.000 η κάθε μία.

Αφορά όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και την Ευρωπαϊκή.

Αντικείμενο: Μουσικές Σπουδές Σύνθεση Θεωρία και Πρακτική.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  1. είναι Έλληνες υπήκοοι
  2. μην έχουν υπερβεί το 30ό έτος
  3. έχουν γίνει δεκτοί σε Μεταπτυχιακό Τμήμα Αμερικανικού ή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Απαραίτητα δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αυτοπεριγραφική έκθεση
  • Αντίγραφο των τίτλων σπουδών
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκκαθαριστικό εφορίας
  • Αποδεικτικό της εγγραφής τους σε Μεταπτυχιακό Τμήμα Αμερικανικού ή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Υποβολή υποψηφιοτήτων με τα παραπάνω δικαιολογητικά στην διεύθυνση: Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αττική Παράδοση, Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή 15342 υπόψιν κας Μαρίκας Ανδρεάδη.

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2106009800 και 2106001123