Εκπαίδευση

Εγγραφές, τώρα, στο τμήμα Φαρμακευτικής

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Φαρμακευτικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Βιομηχανική Φαρμακευτική.
02/07/2020 | 20:21
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Βιομηχανική Φαρμακευτική οργανώνει το Τμήμα Φαρμακευτικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 
Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΤΕΙ/ΑΕΙ τμημάτων: Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας και Χημικών Μηχανικών.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος είτε σε έντυπη (Ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Α.Π.Θ., Γραμματεία Τμ. Φαρμακευτικής, 4ος όροφος κτιρίου Φαρμακευτικής, Πληροφορικής και Βιολογίας, Γραφείο 406, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη) είτε σε ηλεκτρονική μορφή ([email protected]).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποιητικό ικανοποιητικής γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας 
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικά επιβεβαίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.500 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310997633 και [email protected]