Εκπαίδευση

Σαράντα πέντε άτομα στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Νοσηλευτικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διαθέτει σαράντα πέντε θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων.
07/08/2020 | 07:13
Σαράντα πέντε θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Νοσηλευτικής οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων.
 
Κατευθύνσεις:
 1. Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα
 2. Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη
 3. Νευροεπιστήμες

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Νοσηλευτικής
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας
 • Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.500 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 6936137345 και [email protected]