Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά (δωρεάν) στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Φυσικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανακοινώνει τη λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον.
04/08/2020 | 20:38
Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον οργανώνει το Τμήμα Φυσικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 
Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
  • Αίτηση
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: Δωρεάν
Αιτήσεις έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2651007491, [email protected]