Εκπαίδευση

Εξειδίκευση (δωρεάν) στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες λειτουργεί το Τμήμα Φυσικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
06/08/2020 | 20:29
Το Τμήμα Φυσικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες.
 
Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
  • Αίτηση
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: Δωρεάν
Αιτήσεις έως την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected] και 2651007491