Δημόσιο

Δήμος Αθήνας: «Κλείνουν» οι αιτήσεις για 40 νέες θέσεις (pdf)

Ζητείται προσωπικό 18 ειδικοτήτων

Τέλος χρόνου για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Τέλος χρόνου για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που θα υποβάλουν την αίτησή τους για 40 νέες θέσεις στο Δήμο Αθήνας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή, 3 Ιουλίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, ισόχρονη με την διάρκεια του προγράμματος και έως 31 Ιουλίου 2021.

 

Ζητείται προσωπικό 18 διαφορετικών ειδικοτήτων και ειδικεύσεων ως εξής: