Υποτροφίες & Πρακτική

Παν/μιο Ιωαννίνων: Σπουδές σε οκτώ ερευνητικά πεδία

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συγκεκριμένα ερευνητικά πεδία.
05/07/2020 | 07:09

Το Τμήμα Φυσικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Ερευνητικά πεδία - Εισηγητές:

 1. Ανάπτυξη Ετεροδομημένων Καταλυτικών Υποοξειδίων με Τεχνολογία Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας - Ιωάννης Δεληγιαννάκης, Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008662, [email protected]
 2. Ανάπτυξη Υβριδικών Πλασμονικών Νανοϋλικών με Τεχνολογία Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας - Ιωάννης Δεληγιαννάκης, Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008662, [email protected]​​​​​​​r
 3. Μελέτη παρτονικής προέλευσης αδρονικών πιδάκων στο πείραμα CMS του LHC - Ιωάννης Στρόλογγας, Επίκουρος Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008513, [email protected]
 4. Ανάπτυξη συστήματος τηλεπισκόπησης υετού μέσω μικροκυματικών ζεύξεων - Βασίλειος Χριστοφιλάκης, Επίκουρος Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008542, [email protected]
 5. Μελέτη της αντίδρασης 243Am(n,f) στις εγκαταστάσεις n_TOF στο CERN - Νικόλαος Πατρώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008551, [email protected]
 6. Μετρήσεις ενεργών διατομών παραγωγής πιδάκων σωματιδίων και μελέτες Κβαντικής Χρωμοδυναμικής στο πείραμα CMS του LHC - Παναγιώτης Κόκκας, Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008520, [email protected]
 7. Λεπτομερής εκτίμηση του φαινομένου πλανητικής σκίασης και λάμπρυνσης της Γης υπό συνθήκες ανέφελου και νεφοσκεπούς ουρανού με χρήση σύγχρονων εργαλείων και μακροχρόνιων κλιματικών δεδομένων - Νικόλαος Χατζηαναστασίου, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008539, [email protected]
 8. Ανάπτυξη συστημάτων σκανδαλισμού για τον ανιχνευτή CMS στον επιταχυντή HL-LHC του CERN και μελέτες υπογραφών από θεωρίες πέραν το Καθιερωμένου Προτύπου - Κωνσταντίνος Φουντάς, Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008750, [email protected]

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης Αγγλικών
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
 • Αντίγραφο του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Δήλωση του υποψηφίου με επιλογή του ερευνητικού πεδίου στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή του
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007491