Δημόσιο

2 νέες θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Η ανακοίνωση έγινε με ξεχωριστές προκηρύξεις

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
10/10/2018 | 10:48

Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Η ανακοίνωση έγινε με ξεχωριστές προκηρύξεις, από τις οποίες ζητούνται πτυχιούχοι ΠΕ και απόφοιτοι Γυμνασίου-Δημοτικού.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με κριτήρια ΑΣΕΠ, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του φορέα, έως τις 17 Οκτωβρίου.

Σημειώστε για κάθε ειδικότητα προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και θέση, ανά έδρα υπηρεσίας.

Δείτε ολόκληρες τις προκηρύξεις πατώντας στα επισυναπτόμενα αρχεία που ακολουθούν (μαζί και οι αιτήσεις συμμετοχής). efa_lesvoy_prokiryxi_1i.pdf efa_lesvoy_prokiryxi_2i.pdf