Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Πέντε θέσεις στο δήμο Δωρίδος

Δικαιολογητικά, προθεσμία

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.
01/07/2020 | 15:27

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Δωρίδος.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε τα κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.

?>