Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 11 συμβάσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ειδικότητες, προσόντα

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.
01/07/2020 | 13:19

Την πρόσληψη 11 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. 

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.