Ιδιωτικός τομέας

Ευρωπαϊκή Ένωση: 535 θέσεις για γραμματείς

Ολόκληρος ο διαγωνισμός - Ποιοι συμμετέχουν

Γραπτό διαγωνισμό για την πρόσληψη 535 διοικητικών γραμματέων διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Μέσω της προκήρυξης, θα καταρτιστούν εφεδρικοί πίνακες από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. θα μπορούν να αντλούν προσωπικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε έναν από τους δύο διαθέσιμους βαθμούς:

  • Βαθμός SC 1 328
  • Βαθμός SC 2 207

Το νέο προσωπικό θα παρέχει υποστήριξη σε ένα ή περισσότερα άτομα, υπηρεσίες ή μονάδες εντός του θεσμικού οργάνου.

Τα καθήκοντα μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • κατάρτιση φακέλων
  • υποστήριξη της οργάνωσης και του συντονισμού των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας, απάντηση στις εισερχόμενες κλήσεις και λήψη μηνυμάτων
  • διαχείριση εγγράφων και αιτημάτων για ανάληψη δράσης
  • προετοιμασία, επεξεργασία, ολοκλήρωση και έλεγχο εγγράφων και πινάκων 
  • αναζήτηση, συγκέντρωση και διάδοση των πληροφοριών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2020.

Ολόκληρη η προκήρυξη