Εκπαίδευση

Σπουδές στο τμήμα Βιολογίας (45 θέσεις)

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

Το Τμήμα Βιολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέρει σαράντα πέντε θέσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Εφαρμογές στη Βιολογία».
08/07/2020 | 07:19
Σαράντα πέντε θέσεις «ανοίγει» το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 
Το Τμήμα Βιολογίας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Εφαρμογές στη Βιολογία».
 
Κατευθύνσεις:
 1. Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική
 2. Βιοτεχνολογία-Μοριακός και Μικροβιολογικός Έλεγχος Προϊόντων και Τροφίμων
 3. Γενετική και Βιοτεχνολογία στις Υδατοκαλλιέργειες

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται να συνεπικουρούν στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας
 • Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης Αγγλικών
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις
 • Μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.500 ευρώ

Αιτήσεις έως την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρο το πρόγραμμα.