Δημόσιο

Συνοριοφύλακες: Αποτελέσματα για 400 προσλήψεις

Δείτε τους πίνακες

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας τα αποτελέσματα για 400 μόνιμες προσλήψες συνοριακών φυλάκων.
30/06/2020 | 00:14

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας τα αποτελέσματα για 400 μόνιμες προσλήψες συνοριακών φυλάκων.

Δείτε τα αποτελέσματα

Γενική σειρά

Ειδική κατηγορία