Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για πτυχιούχους Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Τη χορήγηση υποτροφιών ύψους €30.000 σε πτυχιούχους Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών ανακοινώνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
05/07/2020 | 07:08

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει υποτροφίες συνολικού ποσού €30.000.

Αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών που επιθυμούν να εκπονήσουν έρευνα σε θέματα σχετιζόμενα με την Ενέργεια και το Περιβάλλον.

Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (ΑΔΜΗΕ)  ΑΕ.  

Θα χορηγηθούν οι παρακάτω υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών – επιπέδου 2 και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών – επιπέδου 3): 

 • Για το Τμήμα Βιολογίας: 1 υποτροφία συνολικού ποσού €5.000 σε μεταπτυχιακό φοιτητή επιπέδου 2 ή 3
 • Για το Τμήμα Φυσικής: 2 υποτροφίες συνολικού ποσού €2.500 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου 3
 • Για το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών: 3 υποτροφίες συνολικού ποσού €1.666 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου 2 ή 3
 • Για το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (δύο κατευθύνσεις): 2 υποτροφίες συνολικού ποσού €2.500 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου 2 ή 3
 • Για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών: 1 υποτροφία συνολικού ποσού €5.000 σε μεταπτυχιακό φοιτητή επιπέδου 2 ή 3
 • Για το Τμήμα Χημείας: 2 υποτροφίες συνολικού ποσού €2.500 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου 2 ή 3

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου τους και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων
 • Βιογραφικό σημείωμα με επιστημονικές  δημοσιεύσεις  σε  διεθνή  περιοδικά
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Βραβεύσεις / διακρίσεις
 • Τεκμηρίωση της συνάφειας της έρευνάς τους με τους στόχους της υποτροφίας
 • Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected][email protected] και 2810393620