Εκπαίδευση

25 θέσεις στις Επιστήμες της Αγωγής

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Είκοσι πέντε θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον κ
28/06/2020 | 16:49
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει είκοσι πέντε θέσεις για συμμετοχή στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία».
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
  • Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
  • Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2385055037 και [email protected]