Προγράμματα Εργασίας

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Μέχρι τις 30 Ιουνίου και ώρα 23:59 παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των συμμετοχής των δικαιούχων στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά, ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.
26/06/2020 | 12:28

Μέχρι τις 30 Ιουνίου και ώρα 23:59 παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των συμμετοχής των δικαιούχων στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά, ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Σημειώστε ότι:

Για όσους γονείς δικαιούχους κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης της αίτησης δεν εμφανίζεται κάποιο από τα τέκνα τους ή όλα τα τέκνα, μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] τα εξής στοιχεία:

  •  ΑΜΚΑ γονέα
  •  ΑΜΚΑ τέκνου
  •  Επώνυμο τέκνου
  •  Όνομα τέκνου
  •  Πατρώνυμο τέκνου
  •  Μητρώνυμο τέκνου
  •  Έτος γέννησης τέκνου
  •  Τηλέφωνο επικοινωνίας

Στη συνέχεια ο δικαιούχος θα ειδοποιηθεί με e-mail ώστε να μπορεί ο ίδιος πια να προβεί στην καταχώριση της αίτησής του.