Εκπαίδευση

ΠΑΜΑΚ: Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης - 60 θέσεις

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διαθέτει εξήντα θέσεις και οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης».
14/07/2020 | 07:09
Εξήντα θέσεις «ανοίγει» το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
 
Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης».
 
Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου
 • Απλό αντίγραφο πτυχίου για πτυχία που προέρχονται από Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής
 • Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου
 • Μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 24 μήνες
Δίδακτρα: 3.000 ευρώ
Προθεσμία: Έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310 891616 και [email protected]