Προγράμματα Εργασίας

ΟΠΕΚΑ: Μέχρι πότε οι αιτήσεις στα ΚΕΠ για επίδομα 1.000 ευρώ

Ολόκληρη η διαδικασία

Έως και αύριο Παρασκευή (26/6) θα υποβάλλονται οι αιτήσεις στα ΚΕΠ της χώρας για τη χορήγηση των βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες από τον ΟΠΕΚΑ.
25/06/2020 | 15:30

Έως και αύριο Παρασκευή (26/6) θα υποβάλλονται οι αιτήσεις στα ΚΕΠ της χώρας για τη χορήγηση των βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες από τον ΟΠΕΚΑ.

 
Συνολικά θα καταβληθούν:
  • Χρηματικό βοήθημα ύψους 700 ευρώ σε 4.000 τρίτεκνες μητέρες και
  • επίδομα ύψους 1.000 ευρώ σε 1.000 πολύτεκνες μητέρες
 
Δικαιούχοι της ειδικής παροχής είναι τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες του ΟΠΕΚΑ εφόσον τηρούν τις εξής προϋποθέσεις:
 
  1. Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες να είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίες είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2019) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής
  2. Οι μητέρες πρέπει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να έχουν οι μεν τρίτεκνες 3 τέκνα, οι δε πολύτεκνες τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 24ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2020, ανεξάρτητα από τον μήνα γέννησης.