Εκπαίδευση

Αιτήσεις στο δωρεάν πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού»

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί δωρεάν διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού.
03/08/2020 | 20:31
Δωρεάν διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού οργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών.
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
  • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: ΕΔΩ
  • Aντίγραφα διπλωμάτων
  • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Μία πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας σε μορφότυπο .jpg ή .png
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: Δωρεάν
Αιτήσεις έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610996446, 2610996940 και paliuras@ece.upatras.gr