Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στην Υπολογιστική Νοημοσύνη

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη» οργανώνει το Τμήμα Πληροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
05/08/2020 | 07:09
Το Τμήμα Πληροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη».
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων
 • Επίδοση στη διπλωματική εργασία
 • Αποδεικτικά τουλάχιστον καλής γνώσης ξένων γλωσσών
 • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής είτε ερευνητικής εμπειρίας
 • Δύο συστατικές επιστολές και στοιχεία συντακτών μελών Δ.Ε.Π.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: 1.800 ευρώ
Αιτήσεις έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310998709 και [email protected]