Εκπαίδευση

Πενήντα άτομα στην Τοπική Ανάπτυξη

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Θεολογίας και η Νομική Σχολή, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσουν την εισαγωγή πενήντα μεταπτυχιακών φοιτητών στο
22/07/2020 | 20:34
Πενήντα θέσεις διαθέτει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για συμμετοχή στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη».
 
Φορείς: 
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Γεωπονίας
 • Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Τμήμα Θεολογίας
 • Νομική Σχολή
Κατευθύνσεις:
 1. Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 2. Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός
 3. Πολιτιστικός - Θρησκευτικός Τουρισμός

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου 
 • Αντίγραφα αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
  Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρία
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου
 • Υπεύθυνη δήλωση 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.900 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310995278 και [email protected]