Δημόσιο

4 συμβάσεις στην Καλαμαριά

Η ανακοίνωση έγινε με ξεχωριστές προκηρύξεις

Προσλαμβάνονται πτυχιούχοι ΠΕ και ΤΕ
04/10/2018 | 11:36

Στην πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προχωρά ο δήμος Καλαμαριάς.

Προσλαμβάνονται, με κριτήρια ΑΣΕΠ, απόφοιτοι ΠΕ και ΤΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, προκειμένου να διοριστούν.

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα κάθε ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληκες τις προκυρύξεις πατώντας στα ακόλουθα επισυναπτόμενα αρχεία

6d10oer-5ih.pdf 6hptoer-60t.pdf