Εκπαίδευση

50 θέσεις στην Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διαθέτει πενήντα θέσεις για συμμετοχή στο μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες Θεωρήσεις και Προοπτικές».
12/07/2020 | 16:13
Πενήντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες Θεωρήσεις και Προοπτικές».
 
 
Κατευθύνσεις:
 1. Νεότερη Ιστορία
 2. Σύγχρονη Ιστορία

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αντίγραφο παραρτήματος διπλώματος
 • Αντίγραφο επικυρωμένου πιστοποιητικού καλής γνώσης Αγγλικών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Υπόμνημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια
 • Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά
 • Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2721065105 και [email protected]