Δημόσιο

Βοήθεια στο Σπίτι: «Τέλος χρόνου» για ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ

Όσα πρέπει να ξέρετε

Ο διαγωνισμός αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
21/06/2020 | 19:43

Μέχρι αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00, έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκρονικών αιτήσεων συμμετοχής υποψήφιοι των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Προκήρυξη 4Κ/2020

Ο διαγωνισμός αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”).

Παράλληλα, ξεκίνησε στις 18 Ιουνίου 2020 η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τους υποψηφίους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 14:00.