Δημόσιο

6 νέες συμβάσεις στην Κέρκυρα

Προσλαμβάνοντα πτυχιούχοι ΑΕΙ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
02/10/2018 | 12:39

Διαδικασία πρόσληψης έξι υπαλλήλων εκκινεί η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κέρκυρας.

Οι συμβάσεις αφορούν υπαλλήλους, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Οι νέες θέσεις εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, σύμφωνα με την οποία προβλέπονται συμβάσεις διάρκειας ενός έτους.

Πλέον, αναμένεται η έκδοση σχετικής προκήρυξης και η ανακοίνωση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Διαβάστε την εγκριτική απόφαση πατώντας στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη».