Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό (δωρεάν) στα Μικροσυστήματα και τις Νανοδιατάξεις

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Δωρεάν διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Μικροσυστήματα και τις Νανοδιατάξεις λειτουργεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
31/07/2020 | 19:17
Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, η Σχολή Χημικών Μηχανικών και η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, οργανώνουν δωρεάν διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Μικροσυστήματα και τις Νανοδιατάξεις.
 
Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας αποφοίτου
 • Πιστοποιητικό σειράς κατάταξης έτους αποφοίτησης
 • Αντίγραφα πτυχίων γνώσης ξένων γλωσσών
 • Αντίγραφα πτυχίων ή τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης πληροφορικής
 • Βιογραφικό σηµείωµα
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Τεκμηρίωση επαγγελματικής απασχόλησης και επαγγελματικής εμπειρίας
 • Συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο φωτογραφίες

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2107724191, [email protected], 2107722023 και [email protected]