Εκπαίδευση

Καποδιστριακό: Μεταπτυχιακά στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Ιατρικής, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία».
25/06/2020 | 07:17

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στον Σακχαρώδη Διαβλητη και την Παχυσαρκία λειτουργεί το Τμήμα Ιατρικής, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι:

 1. Τμήματος Ιατρικής
 2. Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
 3. Φαρμακευτικής Σχολής
 4. Οδοντιατρικής Σχολής
 5. Νοσηλευτικής ΑΕΙ
 6. Τμήματος Βιολογικού
 7. Τμήματος ΤΕΦΑΑ

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου, με επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση
 • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας
 • Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή βεβαίωση παρακολούθησης
 • Βεβαίωση υπεύθυνου Καθηγητή σε περίπτωση επιστημονικού έργου – ερευνητικής δραστηριότητας
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων
 • Βεβαίωση εργοδότη/υπηρεσίας σε περίπτωση κλινικής ή επαγγελματικής εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές 
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο φωτογραφίες
 • Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/89

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία», κα Παναγιώτα Μαχειμάρη, Πόντου 104, Γουδί 11527, Αθήνα, τηλ.: 210-7470089, [email protected]