Εκπαίδευση

ΕΜΠ: Μεταπτυχιακό (δωρεάν) στην Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση

Λήγει η προθεσμία - Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε συνεργασία με τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, λειτουργού
19/06/2020 | 15:10

Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση» οργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε συνεργασία με τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών λειτουργούν το παραπάνω πρόγραμμα.

Συμμετέχουν:

  • απόφοιτοι των Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
  • απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών ή και πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ της ημεδαπής, για τους οποίους η απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος
  • τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος τους θα προηγηθεί της έναρξης του ΔΠΜΣ
  • απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να εγγραφούν ως χρήστες και στη συνέχεια να υποβάλουν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά την αίτησή τους (ΕΔΩ) ανεβάζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
  • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων εργασιών
  • Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερικής

Διάρκεια: 12 - 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 7722873 και dsml-info@ece.ntua.gr