Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία

Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά και προθεσμία

Η Ιατρική Σχολή, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει την έναρξη του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Λοιμωξιολογία».
30/07/2020 | 18:41

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Λοιμωξιολογία λειτουργεί η Ιατρική Σχολή, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι:

 1. Ιατρικής
 2. Νοσηλευτικής
 3. Φαρμακευτικής
 4. Βιολογίας
 5. Κτηνιατρικής
 6. Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 7. Χημικοί Μηχανικοί 
 8. Φυσικής και Χημείας

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών 
 • Κατοχή τίτλου ιατρικής ειδικότητας ή της εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία
 • Απόδειξη επάρκειας μίας ξένης γλώσσας πέραν της γλώσσας διδασκαλίας του ΠΜΣ
 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά σε [email protected] ή [email protected] 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 2.000 ευρώ

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected], [email protected] και τηλ. 6942851503, 6946189495