Δημόσιο

Θέσεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών
01/10/2018 | 11:52

Διαδικασία πρόσληψης ενός υπαλλήλου πραγματοποιεί το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης.

Προσλαμβάνεται απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια οκτώ μηνών.

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.  

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter.