Εκπαίδευση

Θέσεις στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών (ΔΩΡΕΆΝ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Πολιτική Ιστορία, τον Πόλεμο και τις Στρατηγικές Σπουδές.
22/06/2020 | 20:45
Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Πολιτική Ιστορία, τον Πόλεμο και τις Στρατηγικές Σπουδές οργανώνει το τμήμα Πολιτικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας για το σύνολο των σπουδών
  • Φάκελο µε δημοσιευμένες µελέτες
  • Εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1.500-2.500 λέξεων (επιστημονική θεµατική, ερευνητικά ενδιαφέροντα, υποθέσεις εργασίας, η µεθοδολογία, οι σχετικές πηγές και ο βαθµός της βιβλιογραφικής ενηµέρωσης)
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310995270 και [email protected]