Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 20 συμβάσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.
17/06/2020 | 15:09

Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

  • ΔΕ Οδηγοί (φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5t) (4 θέσεις)
  • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (διαμορφωτές γαιών, οδών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου - γκρέϊντερ) (2 θέσεις)
  • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB) (2 θέσεις)
  • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων (φορτωτές αλυσότροχοι και λαστιχοφόροι παντός τύπου) (2 θέσεις)
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1 θέση)
  • ΥΕ Εργάτες (9 θέσεις)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 24 Ιουνίου 2020.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε την προκήρυξη.