Εκπαίδευση

Εγγραφές στο τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά, προθεσμία

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας–Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί
13/07/2020 | 07:16

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας–Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες».

Συμμετέχουν πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Kτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (στο [email protected]) ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (στη διεύθυνση: Γραμματεία ΠΜΣ, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιόπολις Μεζούρλο, 41500 Λάρισα, υπόψη κας Στρούλια Ιωάννας) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Έντυπη αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου
  • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
  • Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών
  • Δύο συστατικές επιστολές 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2410 565298 και [email protected]