Δημόσιο

3 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής-Αγίου Όρους

Θα υπογραφούν 18μηνες συμβάσεις απασχόλησης

Οι προσληφθέντες θα κατανεμηθούν σε ξεχωριστές έδρες απασχόλησης
28/09/2018 | 12:24

Με τρεις υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής-Αγίου Όρους.

Θα υπογραφούν 18μηνες συμβάσεις εργασίας.

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε δύο έδρες υπηρεσίας.

Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του φορέα.

Σημειώστε για την ειδικότητα προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και θέση, ανά έδρα υπηρεσίας

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή