Εκπαίδευση

Είκοσι άτομα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ΔΩΡΕΆΝ)

Συμμετέχουν πτυχιούχοι 11 τμημάτων - Δικαιολογητικά, προθεσμία

Το Πολυτεχνείο Κρήτης οργανώνει δωρεάν διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.
14/07/2020 | 17:18
Δωρεάν διατηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά λειτουργεί το Πολυτεχνείο Κρήτης. 
 
Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων:
 • Μαθηματικών
 • Φυσικής
 • Πληροφορικής
 • Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Μηχανικών Υπολογιστών
 • Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
 • Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Πολιτικών Μηχανικών
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά στην ειδική πλατφόρμα:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 3. Αναλυτική βαθμολογία
 4. Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2821037751 και math@amcl.tuc.gr