Δημόσιο

40 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στον Άλιμο

Προσλαμβάνονται υπάλληλοι τριών ειδικοτήτων

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης
28/09/2018 | 10:21

Διαδικασία πρόσληψης 40 υπαλλήλων εκκινεί ο δήμος Αλίμου

Προσλαμβάνεται προσωπικό τριών ειδικοτήτων, με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας (7 θέσεις) κσι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (33). 

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα για τις ειδικότητες και υπολογίστε τα μόριά σας, κάνοντας σύγκριση με τις βάσεις προηγούμενων ετών. 

«Ολόκληρη η προκήρυξη» για να την διαβάσετε πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή