Επιχειρείν

Νέοι κωδικοί για την στήριξη επιχειρήσεων από τον Covid -19

Ολόκληρη η απόφαση

Νέες επιχειρήσεις προστέθηκαν στη λίστα (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται λόγω του κορωνοϊού.
15/06/2020 | 15:53

Νέες επιχειρήσεις προστέθηκαν στη λίστα (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται λόγω του κορωνοϊού. 

Σημειώστε τα εξής:

  • Στις διατάξεις του άρθρου υπάγονται οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες του e-Ε.Φ.Κ.Α, καθώς και πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.
  • Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται, εφόσον για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το 'έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση