Εκπαίδευση

Παν/μιο Ιωαννίνων: Εγγραφές (δωρεάν) στο τμήμα Φιλολογίας

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Κλασική Φιλολογία.
08/07/2020 | 17:08
Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Κλασική Φιλολογία οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 
Κατευθύνσεις:
 1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 2. Λατινική Φιλολογία

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Σύντομο βιογραφικό υπόμνημα
 • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2651007475 και gramphil@uoi.gr