Εκπαίδευση

Εγγραφές (δωρεάν) στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, του Παντείου Πανεπιστημίου, οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία.
29/06/2020 | 07:18

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία λειτουργεί το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, του Παντείου Πανεπιστημίου.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών.

 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Αναλυτικό αντίγραφο πτυχίου 
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος Παν/μίου της ημεδαπής ή και αλλοδαπής»
  • Πιστοποιητικά επάρκειας γνώσης ξένων γλωσσών
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 24 μήνες
Δίδακτρα: Δωρεάν
Αιτήσεις έως την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 210-9201389 και [email protected]