Προγράμματα Εργασίας

Πρώτη κατοικία: Συνεχίζεται η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Όλες οι λεπτομέρειες

Συνεχίζεται η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
09/06/2020 | 19:21

Συνεχίζεται η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της α' κατοικίας.

Αφορά την ρύθμιση και επιδότηση δανείων:

  • στεγαστικών
  • καταναλωτικών
  • επιχειρηματικών

Αθροιστικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 31 Μαΐου 2020:

  • Στις 4.308 ανέρχονται οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τους πολίτες και έχουν διαβιβαστεί στις τράπεζες και στους διαχειριστές δανείων.
  • Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 107 νέοι χρήστες υπέβαλαν την αίτηση τους, ήτοι αύξηση κατά 2,55%.
  • Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 546 νέοι χρήστες υπέβαλαν την αίτηση τους, ήτοι αύξηση κατά 14,51 %.
  • Συγκριτικά με τις 31/12/2019 υπέβαλαν αίτηση 2.940 νέοι χρήστες, ήτοι αύξηση κατά 214,91%.