Δημόσιο

8 συμβάσεις στον δήμο Περιστερίου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Θα υπογραφούν 8μηνες συμβάσεις εργασίας

Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη οκτώ υπαλλήλων, με 8μηνη σύμβαση εργασίας, έδωσε το ΑΣΕΠ στον δήμο Περιστερίου.

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ταυτόχρονα με την 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.

Διαβάστε τις πιθανότητες επιτυχίας και βελτιώστε τη θέση διορισμού σας, προσκομίζοντας τα ανάλογα πιστοποιητικά.