Εκπαίδευση

Σπουδές στο τμήμα Ήχου και Εικόνας

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, του Ιονίου Πανεπιστημίου, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή.
26/06/2020 | 07:02

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή οργανώνει το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών τους σπουδών
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Τίτλο πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Δήλωση σκοπού για την παρακολούθηση του ΠΜΣ
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια
  • Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2661087861 και [email protected]