Εκπαίδευση

Χημική Ανάλυση από το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Έλεγχος Ποιότητας- Χημική Ανάλυση-Περιβάλλον» οργανώνει το Τμήμα Χημείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
21/06/2020 | 07:15

Το Τμήμα Χημείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Έλεγχος Ποιότητας- Χημική Ανάλυση-Περιβάλλον».

Κατευθύνσεις:
 1. Bιοανάλυση - Φαρμακευτική ανάλυση
 2. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων
 3. Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
 • Εξώφυλλο της πτυχιακής και μονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας
 • Περιλήψεις δημοσιευμένων εργασιών ή ανακοινώσεων σε συνέδρια
 • Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρο το πρόγραμμα.