Εκπαίδευση

Σπουδές (δωρεάν) στο τμήμα μηχανικών Η/Υ

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ανακοινώνει τη λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου.
24/06/2020 | 07:07
Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου οργανώνει το Τμήμα 
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
 
Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ: Πληροφορικής, Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών.
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
  • Αίτηση
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική
Διάρκεια: 18 - 30 μήνες
Δίδακτρα: Δωρεάν
Αιτήσεις έως την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310013945 και [email protected]